Warunki realizacji

Ogólne warunki sprzedaży,
płatności i dostaw

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zmiany ogólnych warunków realizacji zamówienia. Wszystkie Zmiany warunków muszą być konsultowane i pisemnie potwierdzone przez nasz personel.

Warunki ogólne
Zamawiający po raz pierwszy zobowiązany jest do przesłania dokumentów firmy:

 • wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

 • decyzję o nadaniu NIP.

Minimalne zamówienie powinny zgadzać się z ilością podaną w cenniku.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego postanowień zawartych w „Warunkach sprzedaży, dostaw i płatności”.

Warunki Realizacji Zamówień

Zamówienia należy składać w formie pisemnej – faxem: +48 226329000 w. 9, 226311151, lub pocztą elektroniczną na adres zamowienia@imexgraf.pl Zamówienie powinno zawierać opis produktu, informacje o ilościach i ustalonych cenach. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu przez personel IMEX GRAF sp. z o. o. terminu, formy dostawy oraz ceny i warunków płatności. Termin realizacji liczony jest od momentu spełnienia przez Zamawiającego dwóch warunków – wpłacie zaliczki i podpisaniu (akceptacji) przedstawionych projektów (wzorów).

 • Zaliczka – realizacja zamówienia następuje po wpłaceniu zaliczki w wysokości 45 % wartości zamówienia brutto na nasze konto:

  IMEX GRAF sp. z o. o.
  ul. Jagiellońska 92, 00-992 Warszawa

  BANK:
  BZWBK 9 O. w Warszawie
  nr konta: 70 1090 1883 0000 0001 3320 5141

  lub gotówką w kasie IMEX GRAF sp. z o.o.

 • Akceptacja – akceptację pisemną przedstawionych wzorów należy przesłać na fax: +48  226311151, dokonać jej osobiście w naszym biurze lub przesłać pocztą e-mail na adres: studio@imexgraf.pl

Warunki Płatności

Podstawową formą płatności jest zapłata gotówka lub potwierdzonym przelewem przy odbiorze towaru, każdorazowo wymagana jest przedpłata w wysokości w 45 % wartości zamówienia.
Inne formy i terminy płatności są ustalane indywidualnie pomiędzy firmą IMEX GRAF sp. z o.o. z Zamawiającym, na podstawie umów o stałej współpracy.

Faktura VAT jest ostatecznym wezwaniem do zapłaty, jednocześnie wskazana na fakturze data zapłaty oznacza termin, w którym kwota zapłaty winna znaleźć się na koncie firmy IMEX GRAF sp. z o.o.

Wzory

Istnieje możliwość wypożyczenia wzorów za kaucją lub ich zakup.

W przypadku wysyłki wzorów koszty dostawy pokrywa odbiorca.

Transport i dostawy

Wszystkie wysyłki na terenie Polski realizujemy firmą spedycyjną FedEx. Dostawa jest realizowana na koszt zamawiającego (jeżeli nie ustalono inaczej) na zasadzie refakturowania usługi. Na wyraźne życzenie klienta realizujemy wysyłki każdą inną (wskazaną przez Państwa) firmą spedycyjną. Poniżej przedstawiamy cennik FedEx,
ceny netto (nie zawierają 23% podatku VAT):

POLSKA – przesyłki realizowane w przeciągu 2 dni roboczych. 

Przesyłki krajowe Paczka

Paczka do 30 kg

19 zł

Przesyłki krajowe Paleta

Paleta do 100 kg 115 zł
Paleta do 300 kg 125 zł
Paleta do 500 kg 135zł

Dopłaty

Pobranie do 1000 zł + 5 zł
Pobranie do 2000 zł + 6 zł
Pobranie do 3000 zł + 7 zł
Pobranie do 4000 zł + 8 zł
Pobranie do 5000 zł + 10 zł
Dokumenty zwrotne + 5 zł
Dostawa do godz. 12.00 + 40 zł
Dostawa w godz. 17.00 – 19.00 + 50%

Paczka standardowa

Paczka standardowa jest to pojedynczy element o kształcie prostopadłościanu. Najdłuższa krawędź nie jest dłuższa niż 150 cm, a żadna z pozostałych krawędzi nie jest dłuższa niż 70cm, suma dwóch najdłuższych krawędzi jest mniejsza niż 180cm. Maksymalna waga paczki standardowej wynosi 30 kg. Opakowanie nie może utrudniać lub uniemożliwiać przesuwania jej po gładkich, płaskich powierzchniach.

Paleta standardowa

Paleta standardowa to element ustawiony na palecie Bok podstawy krótszej nie jest większy niż 80cm a dłuższy bok nie jest większy niż 120 cm oraz wysokość nie jest większa niż 180cm(wraz z podstawą). Żaden fragment przesyłki ustawiony na palecie nie może wystawać poza przestrzeń ograniczoną wymiarami opisanymi wyżej. Przesyłka na palecie musi być umieszczona i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający jej przemieszczanie się w czasie transportu

Reklamacje

Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty przyjęcia reklamacji (przyjęcie reklamacji musi być potwierdzone przez naszego pracownika).

Warunkiem przyjęcia reklamacji jest nadesłanie jej w formie pisemnej pocztą internetową lub faxem i jeżeli nie ma innych ustaleń, dostarczenie reklamowanego towaru do naszego biura.