KALENDARZ TRÓJDZIELNY Z ZEGAREM

KALENDARZ TRÓJDZIELNY Z ZEGAREM

Kalendarz trójdzielny z zegarem T-67 – T-68

Format kalendarza: 32 x 85,5 cm
Format główki: 32 x 22 cm
Format kalendarium: 28,5 x 14 cm
Pole pod nadruk: 30 x 9 cm
3 bloki kalendarium
Kalendarium w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim
Waga 1 egz. 570 g
Pakowane po 20 szt.
Minimalny nakład 20 szt.
Cena za 1 szt.:
12,23 + VAT – z zegarem

Kalendarium kalendarza trójdzielnego

              

Dostępne główki Kalendarza Trójdzielnego z Zegarem

T-67 Stary Zegar

T-68 Glob